AlgemeenWonen

Stookolietank keuren

Stookolietank keuren

Heb je een verwarmingsinstallatie waarmee je stookt door middel van stookolie of mazout? Dan heb je uiteraard ook een stookolietank. En bij een stookolietank horen niet alleen regels omtrent een veilige plaatsing. Je moet eveneens je stookolietank laten keuren na het installeren. Maar afhankelijk van het type tank dat je laat plaatsen verschillen de regels wel nog wat. Daarom geven we je graag wat meer uitleg in dit artikel.

Welke keuring laten uitvoeren?

Alle stookolietanks moeten gekeurd worden door een erkende expert. De technici beschikken over een erkenningsnummer dat begint met de notie “SV”, zij zullen dit ook in hun communicatie vermelden zodat je zeker bent dat je met een officiële keurder in zee gaat.

Sowieso moeten alle stookolietanks aan een keuring worden onderworpen voor ze in gebruik kunnen genomen worden. Het maakt in dat geval niet uit welk volume de tank heeft en ook niet of hij boven de grond dan wel onder de grond is geplaatst. Er zijn wel verschillen bij de periodieke keuringen afhankelijk van plaatsing en volume. Daarnaast moet je een stookolietank ook laten nakijken wanneer je een woning wenst te verkopen.

Heb je een stookolietank bovengronds? Dat wil zeggen een tank die op de begane grond staat en niet is ingegraven. Dan volg je de verplichtingen van een keuring stookolietank bovengronds. Concreet moet je dan laten keuren voor je hem in gebruik mag nemen, en daarnaast moeten periodieke controles gebeuren bij tanks die meer dan 5.000 liter kunnen inhouden.

Zit je stookolietank ingegraven? Dan volgt een keuring stookolietank ondergronds. Een ondergrondse tank is iedere tank die effectief is ingegraven in de grond en dus niet vrij toegankelijk is. Dat wil dus zeggen dat een bereikbare tank die je in de ondergrondse kelder hebt geplaatst nog steeds wordt beschouwd als een bovengrondse. Bij een ondergrondse tank heb je eveneens het keuringsmoment om de installatie in gebruik te kunnen nemen en bij verkoop van het pand. Heb je een tank van minder dan 6.000 liter, dan moet je nog om de 5 jaar laten herkeuren, bij meer dan 6.000 liter is het sowieso om de 2 jaar een beperkt onderzoek en om de 15 jaar een grotere keuring. Daarnaast zijn er nog speciale lokale regels met betrekking tot ondergrondse tanks in waterwinningsgebieden.

Wat na de keuring?

Als je tank is goedgekeurd, krijg je letterlijk de groene dop die op de tank wordt geplaatst met ook een infoplaatje met de data en andere gegevens van de afgelopen controle. Is de keuring gedeeltelijk goed? Dan krijg je de oranje dop en heb je wat tijd om de gebreken te verhelpen, maar je mag de tank wel reeds verder gebruiken. Bij een volledige afkeuring heb je een rode dop en mag de tank niet meer gebruikt worden en ook niet opgevuld worden tot de problemen van de baan zijn.

Geef een reactie