TipsWonen

Belasting en BTW op onroerend goed

Belasting en BTW op onroerend goed

Er zijn diverse belastingen die je moet betalen bij het bezit van onroerend goed, zoals bij een woning. Het begint bij de aankoop en gedurende het bezit moet je belastingen betalen. Het bezit van een eigen woning wordt door de Belastingdienst namelijk als vermogen gezien. Gelukkig zijn er verschillende aftrekposten die ervoor zorgen dat je minder belasting moet betalen. In dit artikel zullen de belastingen op onroerend goed toegelicht worden.

Overdrachtsbelasting

De eerste belasting betaal je direct bij het aankopen of verkrijgen van onroerend goed. In Nederland moet je namelijk overdrachtsbelasting betalen over een woning, pand of stuk grond. Dit is een percentage van de koopsom of een percentage van de waarde in het economische verkeer als de woning verkregen is en niet gekocht. De betaling van deze belasting verloopt via de notaris. Er zijn drie verschillende tarieven voor de overdrachtsbelasting:

 • 0% overdrachtsbelasting: startersvrijstelling voor mensen die niet ouder zijn dan 35 jaar en die voor het eerst een woning kopen met een maximale koopsom van €400.000.
 • 2% overdrachtsbelasting: mensen die een woning voor eigen gebruik kopen en die niet in aanmerking komen voor de startersvrijstelling van 0% overdrachtsbelasting.
 • 8% overdrachtsbelasting: voor onroerend goed dat niet gebruikt wordt voor eigen bewoning. Per 2023 wordt het tarief 10,4% van de koopsom.

De overdrachtsbelasting valt onder de kosten koper en komt dus voor rekening van de koper. Dus als je een woning verkoopt hoef je uiteraard geen overdrachtsbelasting te betalen. Je maakt veel meer kosten bij het kopen van een woning, dan bij het verkopen van een woning. Mocht je je huis willen verkopen, dan kan je via HuisHunters volledig gratis en vrijblijvend een bod aanvragen.

Eigenwoningforfait

Het eigenwoningforfait is een fiscale bijtelling bij het inkomen voor het bezitten van een koophuis. Volgens de Belastingdienst bouw je namelijk vermogen op door het bezitten van een eigen koophuis. Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde. De WOZ-waarde wordt jaarlijks bepaald door de gemeente waarin de woning staat. Het eigenwoningforfait wordt dus opgeteld bij je inkomen voor de belastingaangifte.

Gemeentelijke belastingen

Er zijn verschillende belastingen die je aan de gemeente moet betalen. De gemeentelijke belastingen worden opgesplitst in twee soorten: belastingen en heffingen. De opbrengst van belastingen gaat naar de gemeente zelf en ze mogen dan ook zelf bepalen waarvoor ze het gebruiken. De totale opbrengst van de heffingen mag niet meer zijn dan de kosten die de gemeente er zelf mee heeft betaald. Dit zijn veel voorkomende gemeentelijke belastingen:

 • Onroerend Zaak Belasting (OZB): de hoogte van de belasting wordt berekend met een percentage van de WOZ-waarde. Meestal krijg je hiervoor in februari een aanslag van de gemeente.
 • Rioolheffing: dit is een heffing voor het afval- en regenwater dat in het riool terechtkomt.
 • Afvalstoffenheffing: dit is een heffing die je betaalt voor het laten ophalen en verwerken van huishoudelijk afval. De hoogte van de heffing is afhankelijk van de grootte van het huishouden of van de hoeveelheid aangeleverd afval.

Aftrekposten

Er zijn diverse kosten fiscaal aftrekbaar, waardoor je uiteindelijk minder belasting moet betalen. Bij de belastingaangifte zijn de volgende kosten aftrekbaar:

 • Kosten koper (k.k.) bij de aankoop van een woning: notariskosten, taxatiekosten, kosten voor NHG, bouwrente bij nieuwbouw en kosten voor een bouwdepot;
 • Kosten voor het afsluiten van een hypotheek: advies- en bemiddelingskosten voor een hypotheekadviseur;
 • Hypotheekrenteaftrek: de betaalde hypotheekrente voor een eigen woning mag je van je belastbaar inkomen aftrekken bij de belastingaangifte. Hiervoor moet je wel voldoen aan een aantal voorwaarden.

Btw op onroerend goed

De verkoop van onroerend goed is in de hoofdregel vrijgesteld van btw. Er zijn echter twee uitzonderingen waarbij onroerend goed wel met btw wordt belast. Dat is bij nieuw onroerend goed dat verkocht wordt binnen twee jaar na eerste ingebruikname en bij de levering van bouwterreinen. Het kan fiscaal voordelig zijn om onroerend goed toch met btw te leveren. Bij een levering met btw hoef je over het algemeen geen overdrachtsbelasting te betalen. Als de koper btw heeft betaald bij de aankoop, dan kan dat worden verrekend als het onroerend goed wordt gebruikt voor een btw-belaste prestatie. De voordelen van een met btw belaste levering zijn:

 • Vooraftrek van de btw over de verkoopsom;
 • De btw over de aankoop, die niet verrekend is, mag bij verkoop binnen 10 jaar alsnog verrekend worden;
 • De verrekende btw hoeft bij verkoop binnen 10 jaar niet terugbetaald te worden.

Er zijn dus diverse belastingen die je moet betalen bij de aankoop of verkrijging van onroerend goed en bij het bezit daarvan. Ook na de koop betaal je diverse belastingen aan de overheid en aan de gemeente. Het is belangrijk om goed op de hoogte te zijn van welke belastingen je moet betalen, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Bij het verkopen van een woning betaal je overigens geen belasting, ook niet over de eventuele winst. Je kunt tegenwoordig je woning zelfs volledig gratis verkopen, hier kun je vrijblijvend een bod aanvragen.

Geef een reactie