AlgemeenDuurzaam

Wat is het verschil tussen de SDE+ en de SDE++ subsidie?

Wat is het verschil tussen de SDE+ en de SDE++ subsidie?

Een lange tijd stimuleerde de overheid het opwekken van duurzame energie met de SDE+ subsidie. In 2020 nam de SDE++ subsidie het over. In dit artikel lees je wat het verschil tussen de twee subsidies is en wat dit voor jou betekent. 

Lange tijd stimuleerde de overheid het opwekken van duurzame energie met de SDE+ subsidie. In 2020 nam de SDE++ subsidie het over. In dit artikel lees je het verschil tussen de twee subsidies en wat dit voor jou betekent. 

Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie

Investeerde je tussen 2011 en 2019 in het opwekken van duurzame energie? Dan kon je een beroep doen op de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+). Met deze regeling stimuleerde de overheid bedrijven om zelf duurzame energie te produceren. Er waren voor deze subsidie twee openstellingsrondes met een budget van gemiddeld 5 miljard euro. Hierbij kon je een subsidiebedrag aanvragen voor iedere kWh duurzame energie die je produceerde. 

Investeerde je tussen 2011 en 2019 in het opwekken van duurzame energie? Dan kon je een beroep doen op de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+). Met deze regeling stimuleerde de overheid bedrijven om zelf duurzame energie te produceren. Voor deze subsidie waren twee openstellingsrondes met een budget van ongeveer vijf miljard euro. Voor iedere kWh duurzame energie die je produceerde kon je een subsidiebedrag aanvragen. 

Van Energieproductie naar Energietransitie

In 2020 maakte de SDE+ plaats voor een bredere regeling: de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++). De SDE+ richtte zich alleen op het produceren van duurzame energie. De SDE++ gaat een stapje verder en stimuleert alle projecten die bijdragen aan de transitie naar duurzame energie. Dus naast zonnepanelen komen nu ook technieken zoals CO2-opvang of waterstofproductie in aanmerking voor de subsidie. Bij SDE++ gaat het daarom ook niet langer om hoeveel kWh duurzame energie je opwekt. Nu vraag je een subsidiebedrag aan voor iedere ton CO2 die je reduceert. 

In 2020 maakte de SDE+ plaats voor een bredere regeling, namelijk de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++). Waar de SDE+ zich enkel richte op de productie van duurzame energie, gaat de SDE++ regeling een stap verder. Vandaar het extra plusje! Met deze verbeterde regeling stimuleert SDE++ alle projecten die bijdragen aan de transitie naar duurzame energie. 

SDE++ focust zich dus niet alleen op zonnepanelen. Nu komen ook technieken als CO2-opvang en waterstofproductie in aanmerking voor de subsidie. Bij SDE++ gaat het daarom niet langer om de hoeveelheid opgewekte kWh duurzame energie. Nu vraag je een subsidiebedrag aan voor iedere ton CO2 die je reduceert.

Het aantal projecten dat een beroep kan doen op de SDE++ subsidie, is daarom groter dan bij de SDE+ subsidie. Daarmee verwacht je misschien een extra openstellingsronde of in ieder geval een hoger subsidiebudget. Maar dat is niet zo, omdat de meeste investeringen die in aanmerking komen voor de SDE++ subsidie op zichzelf ook al aardig rendabel zijn. Zonnepanelen zijn hier een voorbeeld van. Voor de SDE++ subsidie is er nog maar één openstellingsronde. Het budget verschilt per jaar. In 2020 bedroeg de subsidiepot 5 miljard euro. 

Meer projecten, maar geen hoger budget

Er komen dus veel meer projecten in aanmerking voor een SDE++ subsidie, dan bij een SDE+ subsidie. Daarom verwacht je misschien een extra openstellingsronde of in ieder geval een hoger subsidiebudget. Maar dat is niet zo. De meeste investeringen die in aanmerking komen voor de SDE++ subsidie zijn op zichzelf namelijk al aardig rendabel. Zonnepanelen zijn daar een mooi voorbeeld van. Voor de SDE++ subsidie is er nog maar één openstellingsronde. Het beschikbare budget verschilt per jaar. In 2020 bedroeg deze subsidiepot vijf miljard euro. 

Wat betekent dit verschil voor jou?

Nu er meer projecten zijn die de subsidie aan kunnen vragen, is de subsidiepot sneller leeg. Er is een kleiner bedrag beschikbaar per project en de kans dat je subsidie krijgt is iets kleiner geworden. Overweeg je te investeren in zakelijke zonnepanelen? Geen paniek, dat is nog steeds een goede keuze. Want ook zonder SDE++ subsidie is het aantrekkelijk om in zakelijke zonnepanelen te investeren. 

Aangezien meer projecten in aanmerking komen voor een subsidie, is de subsidiepot sneller leeg. Er is een kleiner bedrag beschikbaar per project, waardoor de kans op een toegewezen subsidie iets kleiner is geworden. 

Overweeg je te investeren in zakelijke zonnepanelen? Geen paniek, want dat is altijd een goede keuze! Ook zonder SDE++ subsidie is het aantrekkelijk om in zakelijke zonnepanelen te investeren. 

Vraag een adviesrapport op maat aan

Weten hoeveel jij straks kunt verdienen met zakelijke zonnepanelen en of je in aanmerking komt voor subsidie? Vraag ons gratis adviesrapport op maat aan!

Geef een reactie